Uczelnie

Decyzja o wyborze uczelni potrafi ukierunkować nasz dalszy rozwój w przyszłości

uczelnia
Author: Tim Regan
Source: http://www.flickr.com
Co roku ilość studentów w tym mieście zwiększa się, co ma duży wpływ na charakter tego ośrodka. Wrocław bowiem już długi czas temu można było nazwać miastem studenckim, jednak obecnie ten zwrot jest niezwykle trafny. Wypływa to oczywiście głównie z obecnej mody na kończenie studiów wyższych. Ponadto jednak trendowi temu sprzyja znaczna ilość uczelni wyższych we Wrocławiu. Poza uniwersytetem i politechniką występują tam bowiem także rozmaite uczelnie o charakterze wyspecjalizowanym. Poza tym oprócz szkół o charakterze publicznym licznie występują także uczelnie prywatne, gdzie studiowanie jest płatne.