Podręcznik użytkownika-systemy komputerowe

Szkolenia zorganizowane przez UE, czyli jak w łatwy sposób polepszyć swoje doświadczenie zawodowe

magazyn
Author: Gareth Jones
Source: http://www.flickr.com
Aktualny rynek pracy odznacza się wysoką zmiennością i niestabilnością. Z tego też powodu dobrze jest przez cały czas się kształcić i polepszać swoje kwalifikacje tak, by być bardziej pożądanym dla potencjalnego pracodawcy. W tym wypadku z pomocą przychodzą nam szkolenia unijne, które są nie tylko fachowe, lecz również bezpłatne.

Który fach wybrać? Zobacz zawody opłacalne

nauka
Author: University of the Fraser Valley
Source: http://www.flickr.com
Rynek pracy podlega stałym przeobrażeniom wynikającym m.in. ze zmian demograficznych , z dynamicznego rozkwitu nowych technologii jak też umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Czynniki te kształtują profesje przyszłości – zawody, których przedstawiciele będą poszukiwani oraz doceniani na rynku pracy. Dostosowanie ścieżki edukacji do wymagań rynku w dużej mierze zwiększa szanse na znalezienie przez absolwenta uczelni pracy w wyuczonym fachu.
Tags: 

Decyzja o wyborze uczelni potrafi ukierunkować nasz dalszy rozwój w przyszłości

uczelnia
Author: Tim Regan
Source: http://www.flickr.com
Co roku ilość studentów w tym mieście zwiększa się, co ma duży wpływ na charakter tego ośrodka. Wrocław bowiem już długi czas temu można było nazwać miastem studenckim, jednak obecnie ten zwrot jest niezwykle trafny. Wypływa to oczywiście głównie z obecnej mody na kończenie studiów wyższych. Ponadto jednak trendowi temu sprzyja znaczna ilość uczelni wyższych we Wrocławiu. Poza uniwersytetem i politechniką występują tam bowiem także rozmaite uczelnie o charakterze wyspecjalizowanym. Poza tym oprócz szkół o charakterze publicznym licznie występują także uczelnie prywatne, gdzie studiowanie jest płatne.