Jakie spore i znaczne szkody niesie za sobą kopalnia odkrywkowa?

Okazuje się, iż kopalnie odkrywkowe niosą za sobą wiele znacznych zagrożeń, w związku z tym coraz więcej osób występuje z działaniami i petycjami, które mają na celu uzmysłowienie społeczeństwa jakie zagrożenia są związane z wybudowaniem takiej kopalni.

kopalnia odkrywkowa

Autor: André Schäfer
Źródło: http://www.flickr.com

Aktualnie coraz częściej powstają kopalnie odkrywkowe, z jakimi zdołamy zetknąć się w rozlicznych regionach, takich jak na przykład Krobia, Miejska Górka albo Poniec. Bez wątpienia kopalnia odkrywkowa to niezwykle duże zagrożenia dla rolnictwa, regionalnych firma i dla mieszkańców konkretnego rejonu. Jeśli chodzi o rolnictwo to z powodu zaistnienia kopalni wolno się spodziewać, że nie wróci ono do tak należytego stanu, w którym było przed budową i pracami w kopalni. Zboża, pola i uprawy mogą zostać totalnie zniszczone, a jak wiadomo ucierpi na tym nie tylko środowisko, ale również ludzie, którzy przecież uprawiają ziemię w celach zarobkowych. Kopalnia odkrywkowa przyniesie więc szerokie straty pieniężne, co może spowodować u niektórych rodzin ogromne kłopoty, stratę pracy, brak pieniędzy na wyżywienie.

Taki sprzeciw wynika z zagrożeń, jakie niesie za sobą budowa kopalni. Uszczerbku doznaje bowiem nie tylko lokalna fauna i flora, ale także wygląd otoczenia, które kształtuje istota ludzka. Mamy tutaj na myśli drogi, które czasem się zapadają. Szkody górnicze spowodowane przemieszczaniem się ziemi występują na terenach, gdzie kopalnia stanowi zawsze towarzyszący element polskiego krajobrazu, to jest na Górnym Śląsku. To bardzo niebezpieczne zjawisko bywa nie tylko przyczyną dziur na ekspresówkach, ale także narusza fundamenty budynków, zagrażając w taki sposób bezpieczeństwu ich lokatorów.

Omówiona wcześniej sytuacja tyczy się kopalni, gdzie wydobywa się węgiel kamienny. Jednak w przypadku wydobycia węgla brunatnego także będziemy mieć do czynienia z niszczeniem środowiska naturalnego. I nikogo już nie dziwi fakt, że mieszkańcy miejscowości Miejska Górka protestują przeciwko otwarciu nowej kopalni: . Węgiel brunatny fedruje się metodą odkrywkową, co oznacza, że ściąga się całe płaty ziemi, aby dostać się do pokładu. W ten sposób niszczy się naturalną florę, a wokoło wyrasta szpetna kopalniana infrastruktura razem z hałdami wydobytego surowca.

Miejska Górka to miasto usytuowane w województwie wielkopolskim. Jego mieszkańcy chcieliby zachować harmonijny wygląd okolicy, aby mieć gdzie chodzić na świąteczne spacery. Dodatkowo przyjezdnym od razu rzucałby się w oczy szpetny widok i najprawdopodobniej nie chcieliby zbyt długo przebywać w takiej przestrzeni. Z kolei ponowne przywrócenie okolicy prawdziwie pięknego wyglądu wiązałoby się z tak wysokimi kosztami, że trudno byłoby znaleźć sponsora dla tak szeroko zakrojonego przedsięwzięcia. Przekonaliśmy się zatem, że protesty mieszkańców są jak najbardziej uzasadnione.