Archiwum


Kategoria: Podręcznik użytkownika-systemy komputerowe

  • Decyzja o wyborze uczelni potrafi ukierunkować nasz dalszy rozwój w przyszłości
    Co roku ilość studentów w tym mieście wzrasta, co ma duży wpływ na charakter Wrocławia. Wrocław bowiem już długi czas temu można było określić mianem miasta studenckiego, jednak na dzień dzisiejszy ten zwrot jest niezwykle trafny. Wynika to rzecz jasna głównie z obecnej mody na studiowanie. Oprócz tego jednak tendencji tej sprzyja spora ilość uczelni wyższych we Wrocławiu. Poza uniwersytetem i politechniką występują tam bowiem też różnorodne uczelnie o charakterze wyspecjalizowanym. Ponadto oprócz szkół publicznych licznie występują także uczelnie prywatne, gdzie studiowanie jest płatne.
  • Który fach wybrać? Zobacz zawody opłacalne
    Rynek pracy podlega notorycznym przeobrażeniom wypływającym m.in. ze zmian demograficznych w społeczeństwie, z dynamicznego rozwoju nowych technik i umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Elementy te kształtują zawody przyszłości – zawody, jakich przedstawiciele będą poszukiwani jak też cenieni na rynku pracy. Dostosowanie ścieżki edukacji do wymogów rynku znacznie zwiększa szanse na znalezienie przez absolwenta uczelni zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.