Archiwum


Kategoria: Podręcznik użytkownika-systemy komputerowe

  • Decyzja o wyborze uczelni potrafi ukierunkować nasz dalszy rozwój w przyszłości
    Z roku na rok ilość studentów w tym mieście zwiększa się, co ma duży wpływ na charakter tego ośrodka. Wrocław bowiem już długi czas temu można było określić mianem miasta studenckiego, lecz obecnie to określenie jest szczególnie trafne. Wypływa to oczywiście w dużej mierze z aktualnej mody na studiowanie. Oprócz tego jednak tendencji tej sprzyja znaczna ilość uczelni wyższych w tym mieście. Poza uniwersytetem i politechniką występują tam bowiem także rozmaite uczelnie specjalistyczne. Poza tym oprócz szkół o charakterze publicznym w dużej liczbie występują również szkoły prywatne, w których studiowanie jest płatne.
  • Który fach wybrać? Zobacz zawody opłacalne
    Rynek pracy podlega notorycznym przeobrażeniom wypływającym m.in. ze zmian demograficznych w społeczeństwie, z dynamicznego rozwoju nowych technik i umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Elementy te kształtują zawody przyszłości – zawody, jakich przedstawiciele będą poszukiwani jak też cenieni na rynku pracy. Dostosowanie ścieżki edukacji do wymogów rynku znacznie zwiększa szanse na znalezienie przez absolwenta uczelni zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.