Który fach wybrać? Zobacz zawody opłacalne

Rynek pracy podlega notorycznym przekształceniom wynikającym między innymi ze zmian demograficznych dokonujących się w społeczeństwie, z dynamicznego rozkwitu nowych technologii i umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Składniki te kształtują profesje przyszłości – profesje, jakich przedstawiciele będą poszukiwani jak też cenieni na rynku pracy. Dostosowanie ścieżki edukacji do wymagań rynku w dużym stopniu zwiększa szanse na odszukanie przez absolwenta uczelni zatrudnienia w wyuczonym fachu.

edukacja

Autor: shho
Źródło: http://www.sxc.hu

Pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie szczególnie na wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów. Pierwszym krokiem, aby osiągnąć taki status będzie dobór należytego kierunku studiów, jaki pomoże pozyskać zawód z przyszłością. Gałęzie, w których odnotowuje się wysokie zapotrzebowanie na pracowników, to między innymi: gałąź IT, sektor finansowy, gałąź e-marketingu. Wyjątkowo w branży IT mamy do czynienia z tzw. rynkiem aspiranta, co oznacza, iż popyt na pracobiorców przekracza ich podaż. Pozostałe profesje z przyszłością to między innymi coach jak też nauczyciel osób starszych. Poza pracobiorcami umysłowymi wskazanych branż, brak też wykwalifikowanych pracobiorców fizycznych: mechaników, hydraulików, spawaczy. Według raportów przedstawiających sytuację na krajowym rynku pracy, są oni jednymi z najbardziej poszukiwanych zawodowców. Wyselekcjonuj dla siebie kursy zawodowe Wrocław (np: Kłopotów ze odszukaniem doskonale płatnej pracy nie będą mieć więc specjaliści związani z programowaniem, technologiami informatycznymi. Już teraz pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na profesjonalistów od spraw finansowych, co wypływa między innymi z coraz węższych specjalności w tym sektorze. Jak zaznaczają znawcy rynku, odnalezienie dobrego finansisty jest trudnym zadaniem. Zarazem są oni wysoko opłacani, dlatego jest to praca z przyszłością – dobrze płatana i poszukiwana.

praca

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Coache oraz konsultanci to zawody przyszłości – z ich wsparcia będą korzystać tak osoby prywatne, jak także podmioty gospodarcze rozmaitych branż. Coraz większe zaciekawienie usługami coachów oraz konsultantów wynika z następujących elementów: Na współczesnym rynku pracy rozwinięte kompetencje miękkie powiększają wartość ewentualnego pracownika – od osób zatrudnionych oczekuje się m.in. zdolności współpracy w grupie, rozstrzygania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, zaś od kadry wyższego szczebla zdolności zarządzania zespołem a także motywowania pracobiorców. Poniektóre szkoły policealne Wrocław oferują edukowanie w powyżej opisanych kierunkach: .